top of page

Privatlivspolitik & forretningsbetingelser

### 1. Anvendelse

 

Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Copenhagen WebDesigners og kunden medmindre andet er skriftligt aftalt. Copenhagen WebDesigners leverer primært løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger, sammenslutninger og i få tilfælde private forbrugere.

 

### 2. Information og markedsføring

 

Kunden vil modtage nyhedsbreve via mail og SMS, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse med mere.

Copenhagen WebDesigners • Industriholmen 82 • 2650 Hvidovre • Telefon +45 61 44 41 88 • Kontakt@cph-webdesigners.dkwww.cph-webdesigners.dk • Coop Bank REG: 6620 KONTO NR: 0004104647 • CVR 40526153

 

### 3. Produkter

 

Betingelserne omfatter hjemmeside og webhotel evt. med tilhørende mailløsning (herefter samlet betegnet som webhotel), hostede løsninger (fx Hosted Exchange) og andre ydelser samt produkter i forbindelse med hjemmesider, online markedsføring, mailløsninger, medierådgivning med mere.

 

### 4. Aftalens indgåelse

 

Aftalen indgås mellem parterne ved underskrift af en aftale eller ved kundens accept pr. mail. Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for udarbejdelse af hjemmesiden. Copenhagen WebDesigners forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 30 dage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

 

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer og mailadresse. Copenhagen WebDesigners forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Copenhagen WebDesigners forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. Copenhagen WebDesigners er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx DK Hostmaster. Aftaleperioden for de enkelte produkter fremgår af faktura. Copenhagen WebDesigners forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

 

### 5. Opsigelse

 

Aftalen kan til enhver tid opsiges uden yderligere varsel fra kundens side af, udestående betalinger skal dog være betalt før opsigelse kan finde sted.

Copenhagen WebDesigners - Forretningsbetingelser 10. januar 2024

 

### 6. Databehandleraftaler

 

Forretningsbetingelserne indeholder også databehandleraftalerne som kan findes på

https://cph-webdesigners.dk/privatlivspolitik

 

### 7. Domænenavn

 

Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan Copenhagen WebDesigners efter skriftlig aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). Copenhagen WebDesigners medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK Hostmaster) for opretholdelse af domænet.

 

Det tilstræbes, at Copenhagen WebDesigners søger om domæneregistrering hos den relevante udbyder senest 2 arbejdsdage efter, kunden har indbetalt det aftalte registreringsgebyr. Kunden er selv forpligtet til at kontrollere, at registreringen har fundet sted senest 8 dage herefter. Kunden skal straks underrette Copenhagen WebDesigners, hvis registrering ikke er sket.

 

Domæner registreres efter først til mølle-princippet. Copenhagen WebDesigners kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand. Domænenavnet registreres til en navneserver ved Copenhagen WebDesigners medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved fejlbestilte domæner (f.eks. på grund af stavefejl, navnefejl eller lignende fra kundens side), eller hvis kunden undlader at aktivere domænet, tilbagebetaler Copenhagen WebDesigners ikke registreringsgebyret. Copenhagen WebDesigners garanterer ikke for fuld funktionalitet på domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

 

Copenhagen WebDesigners • Industriholmen 82 • 2650 Hvidovre • Telefon 41 44 01 00 • Kontakt@cph-webdesigners.dkwww.cph-webdesigners.dk • Coop Bank REG: 6620 KONTO NR: 0004104647 • CVR 40526153

 

Er der eksempelvis indgået en aftale for 36 måneder, forlænges aftalen automatisk med 24 måneder for næste aftaleperiode. Forlængelsen sker hvis Copenhagen WebDesigners ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse. Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail til kontakt@cph-webdesigners.dk eller anbefalet brev. Opsigelsen skal være os i hænde, senest tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse følger opdateringsmodul (CMS) ikke med til en evt. ny udbyder af webhotel, da dette er beskyttet af ophavsrettigheder. Hjemmesidens grafiske layout, tekster og billeder er kundens ejendom og kan overflyttes til anden udbyder. Dette skal kunden dog selv sørge for. Copenhagen WebDesigners kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og flytning af hjemmesiden.

 

Ønsker Copenhagen WebDesigners at lukke specielle abonnementstyper/opsige specielle aftaler eller særtjenester, kan Copenhagen WebDesigners opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra Copenhagen WebDesigners' side kan aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages/lukkes alle services tilknyttet domænet. Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til Copenhagen WebDesigners senest én uge før flytningen. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services. Egentligt redesign af en hjemmeside leveret af Copenhagen WebDesigners sker kun mod særskilt betaling eller efter aftale. Dog tilbydes en grafisk opdatering af hjemmesiden uden beregning efter hver 24 måneders periode.

Copenhagen WebDesigners - Forretningsbetingelser 10. januar 2024

 

### 8. Aktivering af webhotel

 

Den af Copenhagen WebDesigners udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver. Aktivering sker ved kundens godkendelse af designet. Ved aktivering vil det domænenavn kunden har valgt, pege til den pågældende hjemmeside.

 

### 9. Materialer til brug i forbindelse med design eller lignende

 

Materialer, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af hjemmeside eller andre produkter fra Copenhagen WebDesigners, bortskaffes eller slettes efter 3 måneder. Copenhagen WebDesigners kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-nøgler eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Copenhagen WebDesigners' varetægt og det anbefales derfor, at kunden enten beholder kopier eller indsender/afleverer kopier til Copenhagen WebDesigners. Kunden opfordres i alle tilfælde til på sædvanlig vis selv at lave en backup af materialet, inden det overgives til Copenhagen WebDesigners, således at kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst.

 

### 10. Særligt store datamængder m.m.

 

Et webhotel omfatter adgang til at lagre en bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens webhotel på Copenhagen WebDesigners server.

bottom of page